facebook  VALOROSO KENNEL

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποχρεώσεις εκτροφείου

Το εκτροφείο βεβαιώνει ότι τα κουτάβια έχουν κάνει όλα τα απαραίτητα εμβόλια και αποπαρασιτώσεις. ( Vaccinations and dewarmer).

Το εκτροφείο υποχρεούται στην καταχώρηση της γέννας και την αποστολή του Pedigree στον ιδιοκτήτη όταν αυτό εκδοθεί από τον επίσημο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΜΙΛΟ. Τα κουτάβια επιλέγονται και δίδονται στους νέους ιδιοκτήτες με *άκοπα αυτιά/ουρά και πλήρως αποπαρασιτωμένα.

*Υπάρχει νομοθεσία σχεδόν σε όλη την Ευρώπη πλέον και στην Ελλάδα να μην κόβονται αυτιά και ουρές.

 

Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

O ιδιοκτήτης συμφωνεί ότι επιλέγει ένα σκύλο ΚΑΝΕ ΚΟΡΣΟ από το εκτροφείο VALOROSO για νομιμο σκοπό και χρήση (παρέα, συντροφιά, φύλαξη) και όχι για παράνομο σκοπό πχ. σκυλομαχίες (dog fighting)'.

Ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να αποτρέπει το σκυλί μέχρι την ηλικία των 2 ετών από επίπονη άσκηση (τρέξιμο – ανέβασμα -κατέβασμα σκάλας – άλματα)- extreme exercise διότι μπορεί να προκληθούν προβλήματα στις αρθρώσεις του σκύλου και στο σκελετικό του σύμπλεγμα.

Ο Ιδιοκτήτης οφείλει να προσέχει την υγεία, εμφάνιση, διατροφή, του σκύλου κ’ να του παρέχει την κατάλληλη κτηνιατρική φροντίδα. Υποχρεούται επίσης να έχει τον σκύλο κάτω από αυστηρή επίβλεψη και έλεγχο. Η κοινωνικοποίηση και η εκπαίδευση εμπεριέχονται στην ευθύνη του ιδιοκτήτη και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμβίωση χωρίς προβλήματα.

Ο Ιδιοκτήτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το όνομα του σκύλου που προέρχεται από το εκτροφείο Valoroso σε περίπτωση αναπαραγωγής του.Η αναφορά ή διαφήμιση του ονόματος του σκύλου θα γίνεται ακριβώς όπως αναφέρεται και στο Pedigree.

Ο Ιδιοκτήτης συμφωνεί ότι το εκτροφείο Valoroso θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το όνομα του σκύλου, φωτογραφίες η άλλες πληροφορίες που αφορούν αυτό για διαφημιστικούς σκοπούς.

Τα μεταφορικά και το κλουβί μεταφοράς σε περίπτωση αποστολής σε επαρχία/εξωτερικό επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

 

Κοινωνικοποίηση

Η κοινωνικοποιήσει των κουταβιών μας εκτός των άλλων, είναι πολύ σημαντική παράμετρος στην εκτροφή μας ώστε όταν παραλαμβάνονται τα κουτάβια να υπάρχουν ήδη καλές βάσεις ώστε οι νέοι ιδιοκτήτες να συνεχίσουν επιτυχώς την κοινωνικοποίηση.

Ο χώρος που έχουμε επιλέξει για αυτή την διαδικασία, είναι εκτός εκτροφείου και αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα . Ο χώρος είναι απόλυτα ασφαλής όσον αφορά στην υγιεινή και τα σκυλιά που έρχονται σε επαφή τα κουτάβια μας είναι εμβολιασμένα.

Υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία έμπειρου και επαγγελματία εκπαιδευτή ξεκινά η κοινωνικοποίηση των κουταβιών με τα άλλα σκυλιά διαφόρων ηλικιών.

 

Σεμινάριο προστασίας

Ο στόχος και η προσπάθεια του εκτροφείου μας ήταν και παραμένει : η ανάδειξη της ράτσας ΚΑΝΕ ΚΟΡΣΟ με υγειή αντιπροσωπευτικά δείγματα, η διατήρηση της ισορροπίας του χαρακτήρα και του υψηλού δείκτη Φύλαξης – Προστασίας, καθώς και η διατήρηση της πολύ καλής Μορφολογίας.

Πάνω σε αυτό συνεχίζουμε και διοργανώνουμε σεμινάρια εργασίας με έμπειρους εκπαιδευτές σκύλων σε καθήκοντα εργασίας και προστασίας. Για τους ιδιοκτήτες : Στα σεμινάρια αξιολογείται και κτίζεται μεθοδικά, ανάλογα με την ηλικία και το ταμπεραμέντο, μέσω του δυναμικού και της φυσικής γενετικής άμυνας που διαθέτει το κάθε σκυλί μας ηλικιακά (defence -prey and fight drive) και η καθοδήγηση να αναγνωρίζουν την ρεαλιστική προστασία του ιδιοκτήτη και του χώρου προστασίας. Τα σεμινάρια είναι χωρισμένα σε ενότητες και πραγματοποιούνται όλο το χρονικό διάστημα, σταδιακά μέχρι να έχουμε το αποδεκτό αποτέλεσμα σε επίπεδο προστασίας. Πραγματοποιείται ποικιλία σεναρίων στον χώρο μας και σε διάφορους εξωτερικούς καθώς και στον χώρο όπου ζει ή εργάζεται το σκυλί, πάντα με χειριστή τον ιδιοκτήτη του ή συνοδό του, έτσι ώστε ο σκύλος να αποκτά όλο και περισσότερες ικανότητες αξιολόγησης μιας κατάστασης. Για το εκτροφείο : Είναι μια διαδικασία ώστε να επιλεγούν τα σκυλιά εκείνα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ώστε να μπουν στο αναπαραγωγικό πρόγραμμα του εκτροφείου μας.

 

Συμπληρωματική προσφορά

Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για ενημέρωση - βοήθεια σχετικά με το κουτάβι και τον μετέπειτα σκύλο μας.

Κατά την παραλαβή του κουταβιού ο νέος ιδιοκτήτης παραλαμβάνει τα εξής:

 

  • Βιβλιάριο υγείας και εμβολίων.
  • Oδηγίες για την κοινωνικοποίηση του κουταβιού, και διάφορους ήχους για την εκπαίδευση. Επιπλέον εγχειρίδιο με οδηγίες για την πρώτη επαφή ζώου και των άλλων μελών της οικογένειας.
Διαφήμιση